Werkwijze Kunstzinnig Dynamische Coaching

WERKWIJZE KUNSTZINNIG DYNAMISCHE COACHING

De werkwijze van CreaHeart Kunstzinnig Dynamische Coaching bestaat allereerst uit een intakegesprek. Wanneer er een “klik” tussen ons is, volgt er een begeleidingstraject.

INTAKE

Tijdens het intakegesprek van een half uur maken we kennis met elkaar. We kijken vooral ook of we een klik hebben, dat is immers de basis voor een fijne samenwerking. Tijdens dit gesprek kun je me vertellen waar je aan wilt gaan werken. Ik kan dan beoordelen of Kunstzinnig Dynamische Coaching de juiste coachingsmethode voor jou is.

BEGELEIDINGSTRAJECT

We bespreken eerst uitgebreid jouw behoeften en wensen en stellen aan de hand daarvan jouw coachvraag vast. Zodra deze vraag helder en duidelijk is beginnen we aan de beeldende opdracht. Hierbij worden de volgende werkvormen gebruikt:

  • Tekenen
  • Schilderen
  • Boetseren
  • Stem- en lichaamswerk
  • Geleide fantasieën
  • Visualisaties

Tijdens de kunstzinnige opdracht werk je in stilte en wordt jouw belevingswereld beeldend naar buiten gebracht. De opdrachten werken bevrijdend en helpen blokkades op te sporen en te overwinnen. Ik heb niet de antwoorden voor jou, maar ik help je jouw eigen antwoorden te ontdekken. Jouw creatie geeft inzicht in jouw leven en brengt je dichter bij jouw gevoel en je hart. Soms maak ik ook gebruik van de natuur en kan een sessie tijdens een wandeling plaatsvinden. Voorwerpen uit de natuur kunnen dan onderdeel zijn van de coaching.

Werkwijze Kunstzinnig Dynamisch CoachingGemaakt tijdens het eerste jaar van De kleine Tiki in Assen (2020)

Ik ondersteun en begeleid je bij het proces om dicht bij je ware zelf te komen. Kunstzinnig Dynamische Coaching maakt je sterker doordat we verbinding maken met jouw intuïtie, emoties en kwaliteiten. Maar ook met jouw angsten en schaduwkanten, want ook die horen bij jou. Samen maken we de reis vanuit je hoofd (verstand) naar je hart (gevoel).