Biodanza docent

BIODANZA DOCENT, FACILITATOR

De opleiding tot biodanza docent, facilitator bestaat in essentie uit het ontdekken van een missie: het doorgeven van de ‘staat van genade‘, evenals het tonen van nieuwe wegen om liefde in praktijk te brengen en het wekken van het verlichte bewustzijn.

Biodanza docent

Heel vaak vergissen mensen zich in de identiteit die ze met zich meedragen. Ze reduceren hun bestaan tot wat de omgeving, die verarmd of zelfs giftig is, van ze eist.

Een minderwaardig zelfbeeld creëert monsters. Veel mensen weten niet eens dat ze het Goddelijke in zich hebben.

In essentie is de natuur van de mens, het leven eeuwig te vieren. En van hieruit krijg je een verlichte visie op jezelf, de ander en de wereld.

BIODANZA DOCENT EN VERLICHTING

De innerlijke verlichting is geen persoonlijk voorrecht. Zelf verlicht zijn is niet genoeg. Het is een opdracht om anderen die in de duisternis zijn te verlichten, om ze in hun bestaan te kunnen zien en hen het licht en de vreugde door te geven.

Biodanza docent

Leven is een heel speciale kans. De kans om de ‘eeuwige mens’ te kunnen waarnemen, net zoals het plezier van de heiligheid van het leven in je lichaam.

Er is in ons iets wat nog groter en nog fantastischer is dan datgene wat we denken en doen.

BIODANZA DOCENT EN DE EEUWIGE BRON

Het leven wordt zinloos, als we ons niet met deze eeuwige bron verbinden, en tegelijkertijd voelen dat we arme sterfelijke mensen zijn die het moeilijk hebben.

bron

Het gaat erom dat we de  verbinding verkrijgen met de pracht van het leven. Over verlichting wordt vaak gesproken als een uitzonderlijk fenomeen vol met mystieke, geheimzinnige bijbetekenissen die zich af en toe voordoen. In werkelijkheid is het de natuurlijke toestand van alle mensen.

Het gaat om een verandering van de visie die we hebben op onszelf en op de zin van het leven. Het is een nieuwe manier om zich met anderen te verbinden en om de moeilijkheden aan te gaan die zich voordoen bij ons alchemistische werk. Terwijl we tegelijkertijd de schoonheid en de overvloed accepteren die door liefde wordt opgewekt.

KOSMISCHE IDENTITEIT

We zijn veel meer dan we meestal denken. We zijn geschapen vanuit de kosmos, en in staat om lief te hebben en schoonheid te creëren.

Als we ons die grootsheid niet eigen maken, dan verdwijnt onze levensenergie en verliest ons leven zijn zin.

De biodanza mensen gaan tot mijn vreugde verder met de meest verheven taak, die je in je bestaan op je kunt nemen. De heiligheid van het leven terug geven aan de wereld.

Rolando Toro – Santiago de Chili (14-02-2010)

Dit was Rolando’s laatste brief voor zijn overlijden.

Rolando Toro