PRIVACYVERKLARING

BEDRIJF

Deze privacyverklaring geldt voor CreaHeart, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70930007 en heeft betrekking op de website: https://creaheart.nl.

ADRESGEGEVENS

CreaHeart Raalte-Wijhe/Salland: Biodanza * Coaching * Fotografie * Kunst. Telefoonnummer: (06) – 27 427 694, e-mailadres: creaheart.nl@gmail.com.

ALGEMEEN

Wij hechten veel belang aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Wij zullen deze dan ook met zorg verwerken en beveiligen. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens in de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

In deze privacyverklaring vertellen wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken en met welk doel we dat doen. Wij adviseren u deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen.

PERSOONSGEGEVENS

Als u bij een bezoek aan onze website het contactformulier invult, laat u bij ons bepaalde gegevens achter. Dit kunnen gegevens zijn, die direct of indirect naar u te herleiden zijn, te denken valt aan een naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons heeft opgegeven en wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor die doeleinden waarvoor u de gegevens ter beschikking gesteld heeft, tenzij anders aangegeven in deze verklaring.

We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van onze taken. U kunt uw toestemming voor uw gegevensgebruik te allen tijde intrekken.

WELKE GEGEVENS HEBBEN WE VAN U

U bepaalt zelf welke gegevens we van u mogen gebruiken en waarvoor. Wij houden alles graag transparant. Wilt u weten welke gegevens we van u hebben?

U heeft de mogelijkheid uw gegevens in te zien, aan te passen of op elk gewenst moment te laten verwijderen. In dat laatste geval halen we al uw gegevens uit onze bestanden en zullen u niets meer sturen. Uitzondering hierop is de naleving van wettelijke verplichtingen die ons kunnen noodzaken de gegevens te bewaren.

Het verzoek uw gegevens in te zien kan alleen schriftelijk gedaan worden via creaheart.nl@gmail.com en zal door ons binnen vier weken worden verwerkt. Om misbruik te voorkomen, kunnen we u daarbij vragen om u te identificeren.

Als de gegevens die wij van u in ons systeem hebben niet kloppen, kunt u ons verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen.

Als u vermoed dat wij misbruik maken van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGING

Wij doen wat in ons vermogen ligt om onze website te beschermen tegen ongewenste activiteiten door hackers of andersoortig misbruik. We hebben een beveiligde verbinding door middel van een SSL-certificaat, waardoor u veilig onze website kunt gebruiken.

De beveiliging van de apparatuur die u gebruikt om onze website te bezoeken valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

CONTACTFORMULIER


Als u contact met ons opneemt via het contactformulier, worden de daar achterlaten gegevens puur en alleen gebruikt om antwoord te kunnen geven op uw vraag of opmerking.

WEBSITES

Deze verklaring geldt slechts voor de website van https://creaheart.nl. Websites die door middel van links aan onze website gekoppeld zijn, vallen hier niet onder. Hiervoor raden wij u aan de privacyverklaring van de betreffende website zelf door te nemen.

CreaHeart