Je ziel is als een Lotus

JAARGROEP ‘JE ZIEL IS ALS EEN LOTUS’

De biodanza jaargroep ‘Je ziel is als een Lotus’ is gerelateerd aan de symboliek van de Lotus. De Lotus staat symbool voor het hart. De Lotus is de kroon op het werk van de waterplant, die zich vanuit de modderige diepte dwars door het donkere water een weg baant naar het licht, de zon. Deze weg kun je alleen zien met het hart.

Binnen de jaargroep bewandelen wij al dansend de weg van spirituele groei aan de hand van de zeven chakra’s met bijbehorende symboliek en kleuren verweven met de vijf lijnen van menselijk potentieel, elementen en mantra’s.

Je ziel is als een Lotus

GEDICHT
‘JE ZIEL IS ALS EEN LOTUS’

Je ziel is als een lotus

De schoonheid van de ziel
Als een Lotus is hij
Een bloem ontluikend
Diep in jou en mij
Op dorre grond heeft
Hij gestaan

Toch zijn kiem is altijd
Blijven bestaan
Nooit dood gegaan.
De ziel is eeuwig
Het water der liefde dat heeft
Het nodig
De rest is overbodig
Zoals een motregen een rivier
Doet over stromen
Zal de liefde tot je komen
Open je hart en groei
Zo komt jouw glansrijke bloem
Tot volle bloei.
Het enige dat je nodig hebt
Is vertrouwen
Daar kan de ziel zijn gouden stralen
Op bouwen.

Douwina Di Rocco 2010-05-21

Chakra

De vrucht of kern van deze bijzondere bloem verstopt zich vaak voor een deel onder de bloembladeren. Daarom wordt het ook wel in verband gebracht met de oneindigheid van spirituele groei.

Je ziel is als een Lotus

HANDIGE WEETJES

We komen voor de jaargroep ‘Je ziel is als een Lotus’ op tien zaterdagen in sept. 2024 t/m juni 2025 samen. Telkens de 3e zaterdag van de maand. Stap voor stap gaan we met elkaar op weg. Voorwaarde voor deelname aan de jaargroep is dat je biodanza ervaring hebt.

We beginnen om 11.00 uur ’s ochtends en we eindigen om 17.00 uur. Er worden telkens twee workshops op een zaterdag gegeven.

Je ziel is als een Lotus

PROGRAMMA JAARGROEP ‘JE ZIEL IS ALS EEN LOTUS’

Binnen het jaarprogramma ‘Je ziel is als een Lotus’ dansen we het pad der verlichting. Net zoals een lotusbloem vanuit de modder naar het licht groeit, bewandelen wij al dansend de weg van spirituele groei. Dit doen we aan de hand van de chakra Lotus die uit zeven delen bestaat met ieder een bijbehorende symboliek en kleur verweven met de vijf lijnen van menselijk potentieel, elementen en mantra’s.

ZEVEN CHAKRA’S

De chakra Lotus symboliseert dat wij zeven (of meer) energiecentra in ons lichaam hebben. Elk van deze centra staat voor een levensgebied dat zich net als deze bijzondere bloem spiritueel kan ontwikkelen en is van belang voor onze levenskracht. Bij elk chakra hoort een kleur, die je terugziet in de verbeeldingen van de zeven lotussen.

Een chakra is een centrum van activiteit dat levenskracht energie ontvangt, aanpast, en uitdrukt. Het woord chakra is letterlijk te vertalen met wiel of schijf, en verwijst naar een draaiende cirkel van bio-energetische activiteit, afkomstig vanuit de belangrijkste zenuwknopen die zich vanuit de wervelkolom vertakken.

Er zijn zeven van deze wielen, opgestapeld in een energiekolom die zich van de onderrug tot de kruin uitstrekt. Letterlijk elke werveling van activiteit zou een chakra kunnen worden genoemd. Het zijn echter de zeven grote chakra’s die met basisstaten van bewustzijn samenhangen.

Chakra's

SYMBOLIEK

Elke chakra heeft specifieke eigenschappen en kenmerken. Een chakra wordt vaak voorgesteld als een lotusbloem. Het openen van een chakra kun je je dan voorstellen als het openen van de bladeren van een lotusbloem. Je ziet dit ook terug in de symbolen die horen bij de zeven chakra’s.

  • 1e Wortelchakra, rode lotus met vier bladeren
  • 2e Sacraalchakra, oranje lotus met zes bladeren
  • 3e Zonnevlechtchakra, gele lotus met tien bladeren
  • 4e Hartchakra, groene of roze lotus met twaalf bladeren
  • 5e Keelchakra, blauwe lotus met zestien bladeren
  • 6e Voorhoofdchakra, indigo of paarse lotus met twee bladeren
  • 7e Kruinchakra, violette of witte lotus met duizend bladeren

Chakra

ELEMENTEN

Metaforisch hebben de chakra’s betrekking op de volgende elementen: (1) aarde, (2) water, (3) vuur, (4) lucht, (5) geluid, (6) licht en (7) denken. Deze elementen hebben invloed op onze chakra’s en kunnen zo ons activeren of deactiveren. Ze hebben elk hun eigen energie en karakter.

Tezamen vormen de chakra’s een soort jakobsladder, die de polariteiten hemel en aarde, lichaam en geest, geest en materie met elkaar verbindt. Deze polariteiten bestaan op een continuüm, waarbij de chakra’s de oplopende sporten zijn die in alle levensprocessen belichaamd worden. Elke stap omhoog gaat van een zware, duidelijk omlijnde trillingsstaat naar een hogere, subtielere en vrijere vorm. Elke stap omlaag brengt ons bij vorm en vastheid.

Aangezien er bij de chakra’s zeven niveaus horen en de regenboog zeven kleuren heeft, wordt de langzaamste trilling van zichtbaar licht, rood, met het onderste chakra in verband gebracht, en de snelste, kortste, violette, met het kruinchakra. Elk van de andere kleuren (oranje, geel, groen/roze, blauw, indigo/paars) stelt de stappen ertussenin voor. Terwijl we leren de chakra’s in ons te openen en te helen, worden we de regenboogbrug – levende schakel tussen hemel en aarde.

Bron: ‘Handboek chakrapsychologie – zelfverwerkelijking in zeven stappen’ van Anodea Judith.

Elementen

POTLUCK

Je neemt wat lekkers mee voor de lunch, om samen te delen. Dat kan bijvoorbeeld een lekkere salade of een hartige taart zijn. Verder is het handig om een eigen bord, bestek, beker mee te nemen en een (plastic) zak, waar je na afloop de afwas weer in mee kunt nemen. Wij zorgen de hele dag voor thee, koffie met wat lekkers erbij.

Potluck

LOCATIE JAARGROEP ‘JE ZIEL IS ALS EEN LOTUS’

We dansen in de prachtige zaal van het gebouw ‘de Bazuin’ in Zwolle. Het gebouw ligt aan de Jupiterstraat 8a.

BIODANZA

Biodanza zet je op diverse manieren in beweging. Niet alleen lichamelijk, maar ook ontstaan er bewegingen op het gebied van persoonlijke groei. Deze persoonlijke groei zal je dagelijks leven verrijken.

Chakra

TARIEF JAARGROEP ‘JE ZIEL IS ALS EEN LOTUS’

De jaargroep ‘Je ziel is als een Lotus’ kost € 695. Het is slechts € 580 bij aanmelding en betaling vóór 1 juli 2024. Je meldt je aan via de mail creaheart.nl@gmail.com én door het bedrag over te maken op: NL 09 RABO 0135 4868 74 t.n.v. M.H. Pruim onder vermelding van “Jaargroep 2024-2025” en je naam. Je aanmelding is definitief na ontvangst van betaling.

Bij annulering van het programma zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Plaats: Grandesco (Dancing Devotion), Grote Voort 10, 8041 AM Zwolle.

Data: zaterdag 21 september 2024, zaterdag 19 oktober 2024, zaterdag 16 november 2024, zaterdag 21 december 2024, zaterdag 18 januari 2025, zaterdag 15 februari 2025, zaterdag 15 maart 2025, zaterdag 19 april 2025, zaterdag 17 mei 2025 en zaterdag 21 juni 2025. Het is steeds de 3e zaterdag van de maand.

Tijd: 11.00 – 17.00 uur ( de deur is open vanaf 10.30 uur).

Logo Biodanza beweegt je