GEDRAGSCODE

GEDRAGSCODE

Algemene gedragsregels bij deelname aan biodanza-activiteiten van CreaHeart.

  1. Wij gaan respectvol met elkaar om en discrimineren niet in woord of daad.
  2. Wij respecteren elkaars grenzen.
  3. Wij bewaken de veiligheid en het welbevinden van elkaar.
  4. Wij gaan zorgvuldig om met elkaars en andermans eigendommen.
  5. Wij gaan zorgvuldig om met informatie, waarnemingen en ervaringen verkregen binnen de biodanza-activiteiten.
  6. Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag.
  7. Wij spreken anderen op hun gedrag aan als zij in strijd handelen met deze gedragscode.

Gedragscode

KLACHTENREGELING

Handelwijze bij klacht van CreaHeart over een deelnemer aan haar biodanza-activiteiten:

CreaHeart (zowel Marike Pruim als Frits Feldbrugge) bewaakt het welbevinden, de sfeer, rust en veiligheid binnen haar activiteiten. Mochten er signalen worden opgevangen die niet conform de gedragscode zijn, dan spreekt CreaHeart de betreffende persoon daarop aan. Mocht de situatie niet ten goede veranderen dan is CreaHeart bevoegd om de betreffende persoon verder uit te sluiten van de activiteiten van CreaHeart. De persoon ontvangt hierover een schriftelijk bericht. Indien nodig worden ook andere betrokkenen hierover geïnformeerd.

Gedragscode

Handelwijze bij klacht van een biodanza-deelnemer over CreaHeart:

We proberen in eerste instantie de klacht in goed onderling overleg op te lossen. Komen we er samen niet uit dan kan de klager de klachtencommissie van de VBN inschakelen. De VBN is de vakvereniging voor gecertificeerde biodanzadocenten in Nederland. De klacht kan schriftelijk via het mailadres klachten@biodanza.nl worden ingediend.

CreaHeart