Gratis biodanza introductie workshop voor mensen met beperkingen én talenten

Een biodanza introductie workshop voor een zorginstelling is kosteloos.

Biodanza Overkempe

Tijdens deze workshop wordt gekeken hoe de mensen de biodanza workshop beleven en ervaren. Dit in samenspraak met de zorginstelling. Daarnaast wordt gekeken of er een vervolg aan biodanza binnen de zorginstelling gegeven kan worden. Na afloop vindt er een evaluatie plaats.

Biodanza voor Speciale Doelgroepen