ALGEMENE VOORWAARDEN

CREAHEART BIODANZA – ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, die worden aangegaan tussen CreaHeart Biodanza en de deelnemer aan haar biodanza-activiteiten.

De deelnemer geeft door deelname aan de biodanza-activiteiten van CreaHeart te kennen deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden.

2. VERANTWOORDELIJKHEID

De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan.

Er wordt uiterste zorgvuldigheid in acht genomen bij het geven van biodanza-activiteiten. Daarom stelt CreaHeart zich niet aansprakelijk voor eventuele schade (persoonlijk letsel en/of materiële schade) die in de ogen van de deelnemer door de biodanza-activiteit zou zijn veroorzaakt.

3. VERTROUWELIJKHEID

Hetgeen zich tijdens de biodanza-activiteiten voordoet is vertrouwelijk en wordt met de uiterste zorg en discretie behandeld door zowel deelnemer als docent.

4. WEEKGROEPEN

Een weekgroep is een groep die wekelijks danst op een vaste plek en tijd. Hierbij zijn losse lessen mogelijk, maar er zijn ook kortingskaarten met een vaste geldigheidsduur.

Kortingskaarten zijn bij alle weekgroepen van CreaHeart binnen de geldigheidstermijn te gebruiken.

Indien de geldigheid van een kortingskaart is uitgedrukt in een vast aantal weken, dan tellen vakantieweken, zoals op de website van CreaHeart vermeld, daarin niet mee.

Kortingskaarten kunnen soms bij andere activiteiten van CreaHeart (bijv. dansavonden of party’s) worden gebruikt; indien dat het geval is, staat dat uitdrukkelijk bij die activiteit vermeld.

Kortingskaarten kunnen niet worden gebruikt voor biodanza-programma’s (zie onder).

Kortingskaarten zijn persoonsgebonden.

Restitutie op kortingskaarten is niet mogelijk, behoudens in uitzonderlijke gevallen (bijv. langdurige ziekte); dit ter beoordeling van CreaHeart.

5. BIODANZA-PROGRAMMA’S

Een biodanza-programma is een reeks biodanza-workshops met een bepaald thema die als een samengesteld geheel wordt aangeboden voor een vaste prijs, zoals bijv. een dansdag, een cyclus of een jaargroep.

Een biodanza-programma bestaat uit een vaste groep dansers, die zich voor het gehele programma opgeven. Hierdoor gaan de deelnemers samen op weg, leren elkaar goed kennen zodat er binnen de groep een vertrouwensband groeit. Tussentijdse instroming is in principe niet mogelijk. Het is in principe ook niet mogelijk om voor een deel van het programma in te schrijven.

5a. Inschrijving voor een biodanza-programma

Voor een biodanza-programma geldt meestal een vroegboekdatum, waarbij men vóór die datum tegen een gereduceerd tarief kan inschrijven.

Als datum voor aanmelding geldt de datum waarop het verschuldigde bedrag door CreaHeart is ontvangen.

5b. Annuleringsregeling biodanzaprogramma’s

Annulering vóór de vroegboekdatum

Bij annulering van een biodanza-programma vóór de vroegboekdatum wordt 100% van het betaalde bedrag gerestitueerd onder inhouding van €15 aan administratiekosten.

Annulering vanaf de vroegboekdatum tot 1 week vóór de aanvangsdatum

Bij annulering van een biodanza-programma tussen de vroegboekdatum en 1 week voor de aanvangsdatum wordt 50% van het betaalde bedrag gerestitueerd minus €15 aan administratiekosten.

Annulering vanaf 1 week vóór de aanvangsdatum

Bij annulering van een biodanza-programma vanaf 1 week voor de aanvangsdatum vindt geen restitutie plaats, maar zijn er verder geen administratiekosten verschuldigd. Het is in dit geval wel mogelijk om de plaats in het biodanza-programma aan iemand anders over te doen, waarbij de onderlinge financiële verrekening onderling plaatsvindt, dus buiten CreaHeart om. De overdracht van de plaats aan iemand anders dient wel bij CreaHeart te worden gemeld. Er is dan wel €15 aan administratiekosten verschuldigd.

5c.  Overmacht

CreaHeart behoudt zich het recht voor om een dag(deel) te verplaatsen naar een andere datum in situaties van overmacht. Denk bijvoorbeeld aan dat de zaal onverwacht niet beschikbaar is of door een sterfgeval.

CreaHeart