De vijf lijnen van menselijk potentieel

Het doel van biodanza is door vivencia’s ons menselijk potentieel te integreren. Het menselijk potentieel ons meer en meer toe te eigenen. We werken toe naar een geïntegreerde identiteit. Om beter te begrijpen waar we ons mee bezighouden heeft Rolando Toro het menselijk potentieel opgesplitst in vijf verschillende lijnen. We kunnen daarmee gericht aan een bepaalde lijn werken.  Maar niet met als doel enkel een deelgebied van onszelf te versterken. We hebben alle vijf de lijnen nodig om tot een geïntegreerde identiteit te komen.


De vijf lijnen van menselijk potentieel


VITALITEIT

De lijn van vitaliteit behelst het terrein van ons levensplezier, onze levendigheid, ons vermogen om ons levendig, wakker en alert te voelen. Vreugde voelen dat we leven. Tegelijkertijd, naast het actieve, levendige dat we beleven in onze vitaliteit, behoort het vermogen tot rusten ook bij ons vitale vermogen. Er is geen inspanning zonder ontspanning. Deze lijn stimuleert het autonome zenuwstelsel en spreekt ons overlevingsinstinct aan.

CREATIVITEIT

De lijn van creativiteit beslaat ons vermogen expressie te geven, te vernieuwen, te scheppen, naar buiten te brengen wat er in ons leeft. Het is de kracht in ons om te creëren. Met dit vermogen kunnen we onszelf en ons leven herscheppen, hervormen, door ons te uiten, door dat wat we beleven en wat we voelen, uit te drukken in de dans, uit te drukken in het leven. Het is de scheppingskracht in ons waarmee we invloed uitoefenen op de wereld rondom ons, waardoor we onszelf laten zien, we onszelf kenbaar maken en we kleur en vorm aan ons leven geven.

AFFECTIVITEIT

Affectiviteit is de lijn van ons vermogen om te groeien in liefde, in affectie voor onszelf, de mensen om ons heen maar ook groter, het is ons vermogen het leven lief te hebben, om vanuit liefde te leven (in plaats van angst). Het is ons vermogen om voor vriendschap en liefde te kiezen in ons leven, om vanuit affectie ons met het leven in en om ons te verbinden.

Affectiviteit

SEKSUALITEIT

Seksualiteit is de lijn van onze erotische en sensuele gevoelens. Het genieten van ons lichaam, er genot aan te beleven. De lijn van seksualiteit in Biodanza gaat ver buiten wat we doorgaans verstaan onder seksualiteit. Het gaat over ons vermogen om te genieten van lichamelijke sensaties en dit te vergroten; van onze blote voeten in het gras, een warm bad, een lekkere maaltijd, een streling, de kapper die ons haar wast, de wind die door onze haren waait of de regen op ons gezicht. Het verbindt ons met onze bron van levenskracht.

TRANSCENDENTIE

Transcendentie is de lijn van het vermogen ons verbonden te voelen, op te gaan in het leven en verbonden te weten met anderen, met de natuur en de kosmos. Het is de lijn die voorbij de afgescheidenheid gaat, voorbij ons kleine ik denken. Opgenomen zijn in het leven zelf, als een druppel water in de oceaan, voelen dat we een onderdeel van iets groters zijn en ons één met het leven voelen, is waar de lijn van transcendentie over gaat. Voelen dat we onderdeel zijn van iets groters, iets ongrijpbaars, iets mystieks.

Transcendentie

De vijf lijnen van menselijk potentieel bestaan niet los van elkaar, ze zijn verbonden en vormen samen ons menselijk potentieel. We hebben alle vijf de lijnen nodig om ons in te ontwikkelen en ons menselijk potentieel te integreren. Het is enkel van belang, om biodanza te bestuderen en te begrijpen waar we mee bezig zijn, de verschillende lijnen los van elkaar te kunnen zien en er gericht aandacht aan te kunnen besteden in de dansen tijdens biodanza.

In de onderstaande film vertelt Rolando Toro over deze vijf lijnen van het menselijk potentieel.