Doel van biodanza

Het doel van biodanza is om mensen terug te brengen naar een manier van leven waarin het leven zelf centraal staat. Het aanspreken van hun potenties, het wakker maken en gebruiken in ons leven. Door biodanza te doen help je actief je eigen leven en dat van anderen om je heen positief te veranderen. Om het wonder van het levend zijn te zien en daardoor zorg te dragen voor de wereld om je heen.

Doel van Biodanza