WAT IS BIODANZA

WAT IS BIODANZA?

Biodanza is een systeem waarin bewegingen en ontmoetingsceremoniën onder begeleiding van muziek en zang vivencia’s teweeg brengen. Het is een systeem van affectieve menselijke integratie, organische vernieuwing en herleren van de oorspronkelijke functies van het leven.

Wat is biodanza

‘Leren dat leven een kunst is
Het lichaam opnieuw ontdekken
Het terugvinden van je hart
Je eigen kwaliteiten ten diepste ontwikkelen
De ware menselijke kwaliteit hervinden
Dat is biodanza.’

Rolando Toro

Rolando Toro over dans (1991). Biodanza is gebaseerd op de meest oorspronkelijke vorm van de dans. Het is een nieuwe visie op sociale en menselijke problemen. Dans in zijn meest originele en diepste betekenis is de beweging van het leven. Het is geen ballet, het is geen schouwspel, dans is een hele diepe beweging die uit het intiemste van de mens voortkomt. Met een biologisch ritme, hart ritme en het ritme van de ademhaling. Het is een beweging die verbonden is met de mens. Het is iets wat echt en diep kan verbroederen. Niet door middel van een bedachte ideologie maar die ons verbindt met alles wat we zijn.

In de onderstaande video vertellen deelnemers over hun ervaringen en wat biodanza voor hen betekent.

Biodanza staat voor ‘de dans van het leven’ en het opnieuw verliefd worden op dit leven. Het systeem is ontwikkeld door Rolando Toro. Hierin staat het leven centraal. Rolando Toro noemt het systeem ook wel ‘een (her) opvoeding in liefde’.

‘Biodanza is een versmelting van kunst, wetenschap en liefde.’ Rolando Toro

WERELDWIJD

Het systeem is inmiddels wereldwijd verspreid in 54 landen. In Zuid-Amerika, Europa, Zuid-Afrika en in Japan wordt hier al dansend vorm aan gegeven.

IN NEDERLAND

Vanaf 2000 is het Rolando Toro systeem naar Nederland gekomen. Inmiddels zijn er ongeveer 200 docenten verspreid over heel Nederland die opgeleid zijn volgens dit systeem. Zij vallen onder het IBF (International Biodanza Federation). Docenten begeleiden één of meer groepen. Ze zijn verenigd in de Vereniging voor Biodanza docenten. Er zijn 5 scholen (Amsterdam, Rotterdam, Midden Nederland, Utrecht en Eindhoven) die de 4-jarige opleiding voor het docentschap verzorgen.

STICHTING VRIENDEN VAN BIODANZA

De Stichting Vrienden van Biodanza stimuleert wereldwijd biodanza voor speciale doelgroepen ter bevordering van het welzijn van de deelnemers, waar ook ter wereld. Het gaat hierbij om mensen die moeilijk zelfstandig kunnen beslissen over het wel of niet deelnemen aan ‘de dans van het leven’. Denk hierbij aan ouderen met de ziekte dementie, mensen met een verstandelijke beperking of allochtonen. Zij zijn voor deze beslissing afhankelijk van begeleiders of verzorgers. De stichting heeft tot doel een open houding te bewerkstellingen richting de begeleiders of verzorgers van deze speciale doelgroepen.

In 2014 heeft de Stichting zich specifiek gericht op de ouderenzorg, specifiek op ouderen met bepaalde vormen van dementie. De stichting wil informatie en voorlichting geven over biodanza aan onder andere fysiotherapeuten, artsen, begeleiders en mantelzorgers. Zij zorgen ervoor dat er docenten zijn op specifieke locaties zoals in verpleeghuizen.

Daarnaast is in 2018 de Stichting gestart met het project Hand-in-Hand. Binnen dit project ontmoeten kinderen ouderen in de dans. Het project heeft tot doel om op non-verbale wijze contact te stimuleren tussen kinderen en dementerende ouderen door middel van dans, muziek en plezier.

Logo Biodanza beweegt je