CORONAPROOF BIODANZA

CORONA

Corona brengt momenteel veel teweeg in deze tijd. Het is een tijd van chaos, beweging, verandering en transformatie. Steeds opnieuw ervaren we wat goed of niet goed voor ons voelt. De ene persoon schiet in de angst en wordt heel voorzichtig en de ander wordt boos en verzet zich tegen alle regels die opgelegd worden.

De uitdaging voor ons is om met respect de ander te blijven zien in haar worsteling of zijn uitspatting. Ook is het belangrijk om jezelf te blijven zien en waar jij in dit geheel staat. Via communicatie stemmen we af op elkaar en vinden we een weg richting de toekomst.

Biodanza coronaproof

Op deze manier zet CreaHeart nu coronaproof biodanza in de wereld. Voorafgaand wordt met elkaar in gesprek gegaan (o.a. in deelrondes) en afgestemd. Zowel met personen als in organisaties vindt deze afstemming plaats. Samen wordt gezocht naar de mogelijkheden en de kansen die deze tijd biedt. Op deze basis worden biodanza-workshops op maat samengesteld waarbij het uitgangspunt blijft het contact maken en het bewegen op muziek. Dit kan namelijk op afstand zijn of wat dichterbij.