Werkwijze Life Coaching

WERKWIJZE

De werkwijze van CreaHeart Life Coaching bestaat allereerst uit een intakegesprek. Wanneer er een “klik” tussen ons is, volgt er een begeleidingstraject.

INTAKE 

Tijdens een intakegesprek van een half uur maken we kennis met elkaar en vertel je wat er aan de hand is en waar je hulp bij wilt hebben. We vertalen dat naar een concrete “hulpvraag”. Deze hulpvraag is het uitgangspunt bij het begeleidingstraject. De intake is mede bedoeld om in te schatten of je voor je problemen bij CreaHeart aan het goede adres bent en of er de belangrijke “klik” tussen ons is. Ook proberen we door deze werkwijze een inschatting te maken van de verwachte duur van de begeleiding.

WERKWIJZE BEGELEIDINGSTRAJECT

Tijdens het begeleidingstraject proberen we onder meer de patronen en overtuigingen te ontdekken, die mogelijk ten grondslag liggen aan de problemen. Vanzelfsprekend gaan we bezig met de vraag hoe die belemmerende patronen en overtuigingen overwonnen kunnen worden.

Ik werk vanuit de visie dat de beste oplossingen zich vanuit jezelf aandienen. Mijn rol is om dat proces te stimuleren en te begeleiden. Hoe dikwijls we sessies houden hangt mede af van de aard van de problematiek en wordt in onderling overleg bepaald. Ik huldig het standpunt dat de begeleiding zo lang moet duren als nodig is en zo kort als mogelijk is.

Werkwijze Life Coaching

DOORVERWIJZING

Mocht het zo zijn, dat jouw problematiek of onderdelen daarvan mijn competentie te boven gaan (bijv. het verwerken van een ernstig jeugdtrauma), dan zal ik je verwijzen naar een therapeut die jou op dat gebied beter kan begeleiden.