WERKWIJZE

WERKWIJZE

De werkwijze is als volgt. We beginnen altijd met een intakegesprek. Wanneer er een “klik” tussen ons is, volgt er een begeleidingstraject.

INTAKE 

Tijdens het intakegesprek (circa een half uur) maken we kennis met elkaar. Je vertelt wat er aan de hand is en waar je hulp bij wilt hebben. We vertalen dat naar een concrete “hulpvraag”. Deze hulpvraag is het uitgangspunt bij het begeleidingstraject. De intake is mede bedoeld om in te schatten of je voor je problemen bij CreaHeart aan het goede adres bent en of er de belangrijke “klik” tussen ons is. Ook proberen we een inschatting te maken van de verwachte duur van de begeleiding.

BEGELEIDINGSTRAJECT

We gaan aan de slag met jouw hulpvraag. We werken vanuit de visie dat de beste oplossingen zich vanuit jezelf aandienen. Mijn rol is om dat proces te stimuleren en te begeleiden.

Werkwijze

DOORVERWIJZING

Mocht het zo zijn, dat jouw problematiek of onderdelen daarvan mijn deskundigheid te boven gaan (bijv. het verwerken van een ernstig jeugdtrauma), dan zal ik je verwijzen naar een therapeut die jou op dat gebied beter kan begeleiden.