VORMEN VAN COACHING

VORMEN VAN COACHING

CreaHeart biedt diverse vormen van coaching aan, namelijk:

 • Gesprekken
 • Systemisch werken / opstellingen
 • Visualisaties
 • Kunstzinnig dynamische coaching
 • Wandelsessies

Zingeving van het leven

GESPREKKEN

Bij het voeren van gesprekken is het belangrijk om eerst de hulpvraag helder te krijgen. De gecoachte geeft aan wat hij/zij nodig heeft. De coach stelt vragen waarbij de gecoachte aan het denken wordt gezet. Alle antwoorden liggen namelijk in de gecoachte zelf. Door het stellen van de juiste vragen kunnen er nieuwe inzichten bij de gecoachte ontstaan. De coach reikt handvaten aan zodat de gecoachte zelf ontdekt hoe hij/zij de hulpvraag kan beantwoorden.

SYSTEMISCH WERKEN / OPSTELLINGEN

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Je kunt ervaren waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei.

VISUALISATIES

Visualisatie helpt je om jouw onbewuste innerlijke beelden bewust te maken. Naast je ratio spreek je dus een andere informatiebron in jezelf aan. Visualisatie geeft toegang tot de beelden en de betekenis ervan voor jou. Beelden roepen gevoelens op, gedachten, emoties, een gewaarwording in je lijf of weer nieuwe beelden op! Het beeld heeft daarmee een bepaalde betekenis voor jou en het geeft informatie die vaak van grote waarde is voor je persoonlijke functioneren of groei.

Door ontspanning en begeleiding word je jezelf bewust van de innerlijke beelden en bespreek je naderhand de betekenis ervan. De verbeelding kan helpen om met een moeilijke situatie om te leren gaan. Het is een zeer krachtige manier om je onbewuste te laten spreken en het leidt regelmatig tot prachtige doorbraken in iemands leven.

KUNSTZINNIG DYNAMISCHE COACHING

Kunstzinnig Dynamische Coaching (KDC) is een methode van coachen waarbij je creatief en kunstzinnig werkt aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Met behulp van creatieve activiteiten zoals tekenen, schilderen en boetseren wordt samen ontdekt wie jij werkelijk bent en wat je diep van binnen echt wilt. Coachen met kunstzinnig werken brengt je dichter bij jezelf. Je leert jezelf beter kennen en begrijpen en je komt tot nieuwe ontdekkingen en inzichten.

“Het grootste kunstwerk
ben jij als mens
een kunstwerk dat je zelf maakt
en in wezen al oorspronkelijk bent
het is er voor jou
geef jezelf de ruimte
om er echt van te genieten”

Roeland Frank Hoefsloot

Je hoeft echt geen ervaring met tekenen, schilderen en boetseren te hebben. Het gaat bij Kunstzinnig Dynamische Coachen namelijk niet om het resultaat maar om het proces tijdens het creëren. We maken verbinding met het hoofd en het hart via de handen. Jouw creatie weerspiegelt jouw emoties en wat er (onbewust) in jou leeft.

Vormen van coaching

WIL JIJ:

 • Minder stress?
 • Meer (zelf)vertrouwen?
 • Weten wat jouw talenten zijn?
 • Meer genieten van je leven?
 • Goed om kunnen gaan met angst, verdriet of boosheid?
 • ‘Nee’ durven zeggen?
 • Leren leven vanuit je hart?
 • Meer rust en ruimte in je hoofd?

Kunstzinnig Dynamische Coaching kan jou helpen bij jouw persoonlijke ontwikkeling en groei. De verbinding tussen hart en hoofd wordt gestimuleerd. Samen met de coach tracht je de weg te vinden naar jouw hart en inzicht te krijgen in jezelf. Je leert jezelf beter kennen, je krijgt meer zelfvertrouwen en je zit lekkerder in je vel. Kunstzinnig Dynamische Coaching is een bijzondere ervaring die je leven zal verrijken.

PROCES

Tijdens de kunstzinnige opdracht werk je in stilte en wordt jouw belevingswereld beeldend naar buiten gebracht. De opdrachten werken bevrijdend en helpen blokkades op te sporen en te overwinnen. De coach heeft niet de antwoorden voor jou, maar helpt je jouw eigen antwoorden te ontdekken. Jouw creatie geeft inzicht in jouw leven en brengt je dichter bij jouw gevoel en je hart.

ROL COACH

De coach ondersteunt en begeleidt jou bij het proces om dicht bij je ware zelf te komen. Kunstzinnig Dynamische Coaching maakt je sterker doordat we verbinding maken met jouw intuïtie, emoties en kwaliteiten. Maar ook met jouw angsten en schaduwkanten, want ook die horen bij jou. Samen maken we de reis vanuit je hoofd (verstand) naar je hart (gevoel).

WANDELCOACHING

Wandelcoaching (ofwel wandelend gecoacht worden) betekent dat we al wandelend in de buitenlucht samen in gesprek gaan. Er is tijd, ruimte en volledige aandacht voor jouw verhaal. Al wandelend onderzoeken we je hulpvraag en verkennen we mogelijke oplossingsrichtingen. De natuur biedt rust, ruimte, inspiratie en energie. In de natuur beweeg je je buiten je eigen vertrouwde wereld. Wandelend in de natuur kom je los van thuis, of van kantoor en collega’s. Door te wandelen ga je eerder uit je hoofd en uit de cirkeltjes waar je in kunt ronddraaien. Je bent meer in contact met je lichaam en je gevoel. De ervaring leert dat je beter in staat bent de juiste oplossingen voor jezelf te vinden wanneer je in beweging bent. Je (her)ontdekt je talent, krijgt zicht op je kwaliteiten, maar ook je valkuilen. Aan het eind heb je meer inzicht gekregen zodat jouw leven de kwaliteit kan krijgen die het verdient.

Wandelcoaching