Tarieven biodanza workshop voor mensen met een beperking

TARIEVEN BIODANZA WORKSHOP

De tarieven voor een workshop bedragen € 75,00.

Het tijdsbestek van een volledig verzorgde workshop ‘biodanza voor mensen met een beperking’ bedraagt gemiddeld drie uur. Dit is inclusief de ontwikkeltijd, voorbereiding (onder meer inrichting van de zaal, ontvangst van de mensen) en de nazorg (onder meer herinrichting van de zaal, evaluatie).

Tarieven

REISKOSTEN

Indien nodig worden er reiskosten berekend van € 0,30 per km.

BTW

De bedragen zijn exclusief 21% BTW. Er hoeft echter geen BTW in rekening gebracht te worden indien de activiteiten van CreaHeart kunnen worden gezien als dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang bij één van de volgende partijen:

  • Een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Een aanbieder als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

Op de volgende website van de belastingdienst kunt u hier meer over lezen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/gezondheidszorg/vrijstelling_voor_dagbesteding_arbeidstraining_of_dagopvang.