Tarieven biodanza workshop voor ouderen

TARIEVEN BIODANZA WORKSHOP

De tarieven workshop ‘biodanza voor ouderen’ bedragen € 75,00.

Hierbij is ervan uitgegaan dat het tijdsbestek van een volledig verzorgde workshop ‘biodanza voor ouderen’ gemiddeld drie uur bedraagt. Dit is inclusief de ontwikkeltijd, voorbereiding (onder meer inrichting van de zaal, ontvangst van de ouderen) en de nazorg (onder meer herinrichting van de zaal, evaluatie).

Tarieven workshop

REISKOSTEN

Indien nodig worden er reiskosten berekend van € 0,30 per km.

BTW

De bedragen zijn exclusief 21% BTW. Er hoeft echter geen BTW in rekening gebracht te worden indien de activiteiten van CreaHeart kunnen worden gezien als dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang bij één van de volgende partijen:

  • Een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Een aanbieder als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

Op de volgende website van de belastingdienst kunt u hier meer over lezen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/gezondheidszorg/vrijstelling_voor_dagbesteding_arbeidstraining_of_dagopvang.