Coronaprotocol

CORONAPROTOCOL CREAHEART

INLEIDING

Dit coronaprotocol van CreaHeart biedt duidelijkheid aan deelnemers hoe je op een verantwoordelijke en veilige manier biodanzalessen kunt volgen bij CreaHeart. Deze richtlijnen zijn geldig tijdens de periode van het coronavirus (COVID-19). Dit protocol volgt de maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd en de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast is het protocol van CreaHeart gebaseerd op het biodanzaprotocol van de VBN (Vereniging Biodanza Nederland).

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Gezondheid en veiligheid van deelnemers staat in dit protocol voorop. Met behulp van dit protocol krijgen alle betrokkenen informatie over op welke manier en onder welke voorwaarden biodanzalessen worden uitgevoerd. Met als resultaat dat de deelnemers met behulp van hygiëne- en veiligheidsmaatregelen op een verantwoorde manier fysiek kunnen deelnemen aan biodanzalessen bij CreaHeart. Dit coronaprotocol zal telkens worden aangepast aan de meest recente richtlijnen van het RIVM en wijzigingen in het biodanzaprotocol van de VBN.

UITGANGSPUNTEN CORONAPROTOCOL

Aan alle deelnemers van CreaHeart wordt gevraagd zich te houden aan de maatregelen van de overheid en de richtlijnen van het RIVM. De uitgangspunten van dit protocol zijn daarom:

 • De richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor deelnemers en docent van CreaHeart;
 • De veiligheid en gezondheid van deelnemers en docent staan altijd voorop;
 • CreaHeart communiceert over de maatregelen en afspraken met alle deelnemers;
 • Het accommodatie-reglement van de danslocatie wordt door CreaHeart nageleefd.

MAATREGELEN OM VEILIG TE DANSEN

Algemeen

De landelijke richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Deze houden in:

 • De deelnemers en docent houden 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Handen vaak en goed wassen;
 • Hoesten en niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken;
 • Thuis blijven als jij of iemand uit jouw huishouden gezondheidsklachten heeft die overeenkomen met de symptonen van COVID-19.

WAT VERWACHT IK VAN JOU?

Voor de deelnemers aan de biodanzalessen van CreaHeart geldt: een deelnemer komt niet naar de biodanzales als één van de onderstaande vragen van de gezondheidscheck met ‘JA’ wordt beantwoord:

 1. Had je in de afgelopen 24 uur of heb je op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het COVID-19 virus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot of gezinslid met het COVID-19 virus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand bij wie het COVID-19 is vastgesteld?

Deelname aan biodanzalessen moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

VERDER VERWACHT IK VAN JE:

 • Je zorgt dat je van te voren hebt aangemeld voor de biodanzales;
 • Je zorgt voor je eigen bidon met drinken, dekentje en/of matje;
 • Je gaat van tevoren thuis naar het toilet en je maakt zo min mogelijk gebruik van het toilet bij de dansruimte;
 • Je komt indien mogelijk met eigen vervoer;
 • Je bent maximaal 15 minuten voor aanvang van de biodanzales aanwezig;
 • De handen worden met de aanwezige zeep of handdesinfectiegel gewassen volgens de hygiëne-instructies. In ieder geval bij binnenkomst en bij vertrek en na ieder toiletbezoek.
 • Je houdt 1,5 meter afstand totdat de les begint en na afloop van de les.
 • Je bepaalt zelf of je gebruik maakt van een mondneusmasker en/of andere persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Je geeft zo spoedig mogelijk door wanneer er bij jou of in jouw omgeving corona is vastgesteld;
 • Mocht je meer dan 15 minuten hebben gedanst binnen de 1,5 meter afstand met een persoon waarbij achteraf een COVID-19 infectie wordt vastgesteld, dan ga je 10 dagen in quarantaine.

WAT KUN JE VAN MIJ VERWACHTEN?

 • Ik communiceer het coronaprotocol met de richtlijnen via de eigen website, online mediakanalen en digitaal voorafgaand aan de biodanzales met de deelnemers;
 • Ik check individueel of de deelnemers bereid zijn zich aan bovenstaande regels te houden;
 • De biodanzales gaat alleen door met de mensen die bij binnenkomst op alle vragen in de gezondheidscheck “NEE” hebben geantwoord;
 • Ik zorg ervoor dat ik te allen tijde weet wie er aanwezig is in het gedeelte van de accommodatie waar de biodanzales plaatsvindt. Ik leg dit tijdelijk vast ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek COVID-19: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco;
 • Ik meld bij de GGD als er achteraf meer dan één ziektegeval (COVID-19) blijken te zijn onder de deelnemers aan mijn les en stel andere deelnemers hiervan op de hoogte;
 • Voorafgaand aan de biodanzales wordt de vloer en contactoppervlakken zorgvuldig schoongemaakt;
 • Hygiëneregels hangen bij de ingang van de dansruimte, binnen in de ruimte en in de toiletruimte;
 • Bij de ingang van de danslocatie zijn handdesinfectiegel en papieren handdoekjes aanwezig. Ik zie er op toe dat deze correct worden gebruikt;
 • Ik zorg dat bij binnenkomst de kussens in de dansruimte op 1,5 meter afstand liggen;
 • Ik zie erop toe dat de deelnemers bij binnenkomst en verlaten van de ruimte de 1,5 meter afstand in acht nemen;
 • De lesruimte wordt optimaal geventileerd;
 • Er wordt zoveel mogelijk in dezelfde groepssamenstelling gedanst;
 • Ik waarborg en faciliteer de richtlijnen tijdens de biodanzales. Deelnemers hebben echter hierin ook hun eigen verantwoordelijkheid;
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen uit dit protocol. Iedere aanwezige bij de biodanzales is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en acties;
 • Ik tref bij overtreding van de regels en richtlijnen door één of meerdere deelnemers indien nodig passende maatregelen;
 • Ik streef ondanks alle maatregelen en richtlijnen naar een veilige en prettige biodanzales.

Fijn dat er weer gedanst kan worden. Veel dansplezier!

Marike Pruim.